Mainospalkki

KURSSIMAKSUT

Kurssimaksumme koulutuksesta.

 

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA)    380 € + viranomaismaksut 40 € ajokorttilupa, 31 € teoriakoe, 28 € käsittelykoe.

MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121)     425 € + viranomaismaksut 40 € ajokorttilupa, 31 € teoriakoe, 65 € ajokoemaksu.

B-OPETUS KOKEILULUVALLA 10 h + 10 h   790 € + 100 € pimeän ajon opetus + 40 € Nokian ajoharjoitteluradan maksu. (Erittely: teoriaopetus 100 €, ajo-opetus 690 €, pimeän ajon opetus 100 €, Nokian ajoharjoitteluradan maksu 40 € = Yhteensä 930 €, sisältäen arvonlisäveroa 24. Autokoulun osuus 750 euroa + vero 180 €). Kokeilulupa on voimassa 31.12.2017 saakka. Siihen mennessä on vähintään teoriakokeessa käytävä.

Jos tarvitset lisää ajoharjoitusta, kustannus 70 € /  tunti sis. alv:n 24 %.

 

B-OPETUS      1 270 € + 100 € pimeän ajon opetus + 40 € Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Katso erittely alla. Lisäajoharjoitus 70 € / h sis alv:n

B-OPETUS (A1 AJOKORTTI JO SUORITETTUNA)  960 € + 100 € pimeän ajon opetus + 40 € Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Katso alla erittely. LIsäajoharjoittelu 70 € / h sis alv:n

VIRANOMASMAKSUT B - JA MOPOAUTON AJOKORTTILUOKASSA: AJOKORTTILUPA 40 €, TEORIAKOE 31 €, AJOKOEMAKSU 65 €.

 

 

Seuraavat kurssimaksut eivät sisällä viranomaismaksuja (ajokorttilupamaksu poliisille, tutkintomaksut (teoriakoe ja ajokoemaksuja Ajovarma Oy:lle, ADR-ajolupakoe ja lupamaksua Ajovarma Oy:lle tai Trafin kirjaamismaksu ammattipätevyysjatkokoulutuksesta joka menee Ajovarma Oy:n kautta Trafille) Viranomaismaksut www.ajovarma.fi / hinnasto.

Maksut sisältävät arvonlisäveron 24 % ja oppimateriaalista 10 %.


Mopo-opetus; 6 teoriaoppituntia 90 €, 3 tuntia harjoittelua liikenteessä 180 €, oppi- ja harjoitusmateriaali 30 € , 1 käynti käsittelykokeessa 80 €. Autokoulun osuus 306,46 € + alv 24 % 73,54  € Yhteensä 380 €. Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 59 € = teoriakoe ja käsittelykoe + ajokorttilupa 40 €

.

Mopoauto-opetus: 6 teoriaoppituntia 90 €, 3 tuntia ajoharjoitusta 180 €, oppi- ja harjoitusmateriaali 30 €, toimistokulut 25 €, yksi käynti opettajan kanssa ajokokeessa 100 € yhteensä.. Autokoulun osuus 342,74  € + alv 82,26 €. Yhteensä 425 € Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 96 € = teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 €

Henkilöauto-opetus (B ajokortti) 19 teoriaoppituntia 190 €, 18 tuntia (lainsäädännön minivaatimus on 17 tuntia) ajo-opetusta 1 000 € oppi- ja harjoitusmateriaali 80 €, yksi ajokokeessa käynti eli auton vuokra ajokokeeseen (opettaja mukana) = 1 270 €. HOX JÄRJESTÄMME KOKEILULUVAN B OPETUSTA LOPPUVUODEN 2017.

Lisäksi ajoharjoitteluradan ratamaksu 40 € ja pimeän ajon harjoitus simulaattorilla 100 Yhteensä autokoulun osuus on          1 137,09 € + alv 272,91 €  = 1 410 €. Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 96 € = teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 €.

Jos tarvitset lisäharjoitusta liikenteessä, kustannus 70 euroa / h sis alv:n 24 %.

 

Henkilöauto-opetus (AB ajokortti, jos sinulla on A1 tai A-ajokortti jo suoritettu. ) 16 teoriaoppituntia 160 €, 15 tuntia (lainsäädännön minimivaatimus on 13 tuntia)  opetusta autolla   720 €, oppi- ja harjoitusmateriaali 80 €, sekä yksi ajokokeessa käynti eli auton vuokra ajokokeeseen (opettaja mukana) = yhteensä 960 € + pimeän ajon harjoitus simulaattorilla 100 € sekä ajoharjoitteluradan ratamaksu 40 €. Yhteensä autokoulun osuus 887,09 € + alv 212,91 € = 1 100 € Jos olet suorittanut M-luokan (mopo) ajokorttitutkinnon 1.6.2011 jälkeen saat hyvitystä 100 €. Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 96 € = teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 €. HOX ! JÄRJESTÄMME KOKEILULUVAN B OPETUSTA LOPPUVUODEN 2017.

 

 

Lisäksi harjoitteluvaihe 1 - 3 kk ajokortin saamisen jälkeen.

Harjoitteluvaihe 1 - 3 kk lyhytaikaisen ajokortin suorittamisen jälkeen. Ajo-opetus 2 h 160 €, teorriaopetus/palautejakso 25 €, toimistokulut 15 € yhteensä 200 €. Autokoulun osuus 161,29 € + alv 38,71 €.

Kuvaus harjoitteluvaiheesta: Jokaiselle varataan henkilökohtainen palauteajo 1 h. Ajon harjoitteet pohjautuvat ajokokeesta saatuun palautteeseen. Sitten on ryhmäajo, jossa vähintään kahden henkilön kanssa suunnitellaan reitti ja toteutetaan vieraassa ympäristössä. Aikaa kuluu 2 - 3 tuntia + ennen ajoa oleva teoriaosuus 1 h.

 

Syventävä aihe (entinen 2-vaiheen koulutus uudella opetussuunnitelmalla). Sis. ajonarviointi henkilökohtaisesti autokoulun autolla 80 €, vuorovaikutustestin simulaattorilla 80 €, 2 h rataharjoitus Nokialla omilla autoilla 60 €, 3 h teoriaosuus oppimateriaaleineen 275 € + lisäksi ajoharjoitteluradan ratamaksu 80 €.

19.1.2013 jälkeen 2-vaihe muuttui syventäväksi vaiheeksi, jossa henkilökohtaista ajonarvointia ja sosaalista vuorovaikutuksen palauteosuutta on lisätty ja ajoharjoitteluradan tuntimäärä vähennetty.

 

Kuorma-auto-opetus (C1 ajokortti enintään 7 500 kg kokonaismassaiselle kuorma-autolle). 9 teoriaoppituntia, 5 tuntia ajoharjoittelua, oppi- ja harjoitusmateriaali, käynti kouluajoneuvolla ajokokeessa  700 €. Autokoulun osuus 564,51 € + alv 135,49 €. Lisäksi viranomaismaksut 134 € teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 € Ajovarma Oy:lle )

Kuorma-auto-opetus (C-ajokortti) 12 teoriaoppituntia, 10 tuntia opetusta autolla, oppi-  ja harjoitusmateriaali, käynti ajokokeessa 1 365 € (yksityiskuorma-autokortti). Autokoulun osuus 1 100,80 € + alv 264,20 €. Lisäksi viranomaismaksut 134 € teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 € Ajovarma Oy:lle )

 

Yhdistelmäajoneuvo-opetus (CE-ajokortti) JOS on C ajokortti suoritettu 9.9.2009 tai aiemmin JA ammattipätevyyden on päivittänyt viidellä jatkokoulutuspäivällä, niin opetusmäärä on 5 teoriaoppituntia sekä 10 tuntia ajoharjoitusta yhdistelmällä, 1 674 €. Autokoulun osuus 1 350 € + alv 324 €. (ikä väh. 21 v.). Lisäksi viranomaismaksut 144 € teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 € Ajovarma Oy:lle

Osallistua voit tähän lyhyempään koulutukseen myös, jos tavaraliikennepuolen perustason ammattipätevyyskoulutus 240 h suorittamisesta on kulunut yli vuosi tai 140 h koulutuksesta vähintään 2 vuotta.

 

Yhdistelmäajoneuvo-opetus (C1E) 8 h oppitunnin teoriajakso ja 10 ajoharjoitustuntia, lisäksi pienoisyhdistelmän vuokra käsittely- ja ajokokeeseen 1 190 €. Autokoulun osuus   904,40 € + alv 285,6 €. Lisäksi viranomaismaksut 144 € teoriakoe ja ajokoe + ajokorttilupa 40 € Ajovarma Oy:lle

CIE KOULUTUS, KUN AMMATTIPÄTEVYYS ON VOIMASSA. Jos olet suorittanut ammattipätevyyskoulutuksen ja se on voimassa, on C1E koulutus 3 h teoriaopetusta ja 3 tuntia ajoharjoitusta. Kustannus 560 €. Autokoulun osuus 425,60 € +  alv 134,40 €.

 

ADR-peruskurssi 435 € 3 päiväinen kurssi. Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 130 €, ja jos haluaa lisäksi ammattipätevyyspäivän merkintä Trafin rekisteriin 17 €

ADR-peruskurssi 525 € 4 päiväinen kurssi Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 130 €, ja jos haluaa lisäksi ammattipätevyyspäivän merkintä Trafin rekisteriin 17 €

ADR-erikoiskurssi räjähteet tai radioaktiiviset 1 päivä (molemmissa erikseen) 252,50 € / päivä. Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 130 €. Tästä kurssista ei saa ammattipätevyysjatkokoulutusmerkintää.

ADR-täydennyskurssi 162,50 € (sis. oppikirjan), 1 päiväinen 9 h (perusajoluvan omaaville, ei sisällä kuljetusluokkia 1 ja 7)Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 130 €, ja jos haluaa lisäksi ammattipätevyyspäivän merkintä Trafin rekisteriin 17 €

ADR-täydennyskurssi 295 €  (sis. oppikirjan) 2 päivänen (perus- ja säiliöluvan omaaville, myös kuljetusluokat 1 ja 7 tulevat voimaan)Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 130 €. Ja jos haluaa lisäksi ammattipätevyyspäivän merkintä Trafin rekisteriin 17 €

ADR-säiliöerikoiskurssi 305 € (sis. oppikirjan) 2 päivää. Lisäksi viranomaismaksut yhteensä 130 €, ja jos haluaa, lisäksi ammattipätevyyspäivän merkintä Trafin rekisteriin 17 €

 

KUORMA- JA LINJA-AUTON SEKÄ TAKSINKULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYS JATKOKOULUTUS (Kurssimaksuun lisätään alv 24 %  ja 10 % oppimateriaalista sekä Trafin kirjaamismaksu rekisteriiin jatkokoulutuksen suorittamisesta).

Maksut sisältävät ruokailun. Maksut nousivat 1.9. lähtien. (Itellan kirjemaksu, Ajovarman uusi laskutuslisä, ruokailukustannusten nousu)

NYT

Ennakoiva ajaminen, teoriapäivä, 100 (se kaikille pakollinen koulutus)

Ensiapu 100 € + korttimaksu (SPR:n hätäensiapukoulutus)

Tieturva 1 100 € + kortti ja oppimateriaali 20 €

Työturvallisuuskortti  100 € + kortti ja oppimateriaali 20 €

Trukkikoulutus 100 €

Tulityökorttikoulutus 100 € + kortti ja oppimateriaali (ei ole hyväksytty kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi)

Digipiirturikoulutus 100 €

Taksinkuljettajan ammattipätevyys jatkokoulutuspäivä 100 €

Cheap web hosting service is not always a good solution. I highly recommend reading some hosting reviews such as hostmonster review or ipage hosting review.

DESIGNED BY HM-MEDIA


2011

Business Joomla Templates designed by Joomla Hosting